Český jazyk

Přídavná jména - určování pádu

1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 5. pád 6. pád 7. pád
Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor