Český jazyk

Podstatná jména - určování pádu

1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 5. pád 6. pád 7. pád

Máme těchto sedm pádů:

  Co? Stůl. Kdo? Pes. 1. pád - nominativ

  Pádová otázka: Kdo? Co?

   

  U boudy ležel pes.
  Kdo, co ležel u boudy? - pes

  V místnosti stál stůl.
  Kdo, co stálo v místnosti? - stůl
nahoru
  Bez čeho? Bez ubrusu. Bez koho? Bez psa. 2. pád - genitiv

  Pádová otázka: Koho? Čeho?

  Byla tam bouda bez psa.
  Bez koho, čeho byla bouda?
  - bez psa

  V místnosti stál stůl bez ubrusu.
  Bez koho, čeho stál stůl?
  - bez ubrusu
nahoru
  K čemu? Ke stolu. Komu? Psovi. 3. pád - dativ

  Pádová otázka: Komu? Čemu?

  Ta miska patří psovi.
  Komu, čemu patří miska?
  - psovi

  Posadil se ke stolu.
  Ke komu, k čemu se posadil?
  - ke stolu
nahoru
  Co? Stůl. Koho? Psa. 4. pád - akuzativ

  Pádová otázka: Koho? Co?

  Vidím našeho psa.
  Koho, co vidím?
  - našeho psa

  Vidím prostřený stůl.
  Koho, co vidím?
  - prostřený stůl
nahoru
  Voláme, oslovujeme. Stolečku! Voláme. Pse! 5. pád - vokativ

  Pádová otázka: 5. pádem oslovujeme, voláme

  Azore, ty jeden pse!
  Voláme! - pse

  Stolečku! Prostři se!
  Oslovujeme - stolečku
nahoru
  (o) Čem? O stole. O stolu (o) Kom? O psu. O psovi 6. pád - lokál

  Pádová otázka: (o) Kom? (o) Čem?

  Pohádka o chytrém psovi.
  Pohádka o kom, o čem?
  - o psovi

  Uvažoval o novém stole.
  O čem uvažoval?
  - O novém stole
nahoru
  (s) Čím? Se stolem. (s) Kým? Se psem. 7. pád - instrumentál

  Pádová otázka: (s) Kým? (s) Čím?

  Šel na procházku se psem.
  S kým, s čím šel?
  - se psem.

  Posouval se stolem.
  S kým, s čím posouval?
  - Se stolem
nahoru
Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor