Český jazyk

Přídavná jména

Stupeň Rod Číslo Pád Vzor
Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor