Český jazyk

Přídavná jména - určování čísla

Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor