Český jazyk

Jak určit vzor?

Vzor pro měkká přídavná jména: jarní

Vzor pro tvrdá přídavná jména: mladý

Vzory pro přivlastňovací přídavná jména: otcův, matčin

Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor