Aritmetika

Desetinné zlomky - Vysvětlení látky

9

17

789

75

10

100

1000

100000

3

25

987


= 0,3
= 0,25
= 0,987

10

100

1000

jedna nula, jedno desetinné místo dvě nuly, dvě desetinná místa tři nuly, tři desetinná místa atd.
Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor