Aritmetika

Zlomky a desetinná čísla - Vysvětlení látky

9

17

789

75

0,9 =
0,17 =
0,789 =
6,75 = 6

10

100

1000

100

3

5

9


= 3 : 4 = 0,75
= 5 : 4 = 1,25
= 9 : 24 = 0,375

4

4

24

4


= 4 : 9 = 0,444444... = 0,4

9

25


= 25 : 11 = 2,272727... = 2,27

11

Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor