Český jazyk

Vyjmenovaná slova po písmenu V

vy vysoký vydra výr zvykat žvýkat
výt výskat povyk vyžle výheň vyza
cavyky kavyl předpony vy- místní jména

vy

Vyjmenované slovo vy nahoru

vysoký

Vyjmenované slovo vysoký
něco vysokého - výška vížka - věžička
nahoru

vydra

Vyjmenované slovo vydra nahoru

výr

Vyjmenované slovo výr
velká sova - výr vír - krouživý pohyb vzduchu nebo vody
vir - škodlivý program, mikroorganismus

nahoru

zvykat

Vyjmenované slovo zvykat nahoru

žvýkat

Vyjmenované slovo žvýkat nahoru

výt

Vyjmenované slovo výt
zvíře vyje na měsíc - výt vít - plést věneček

nahoru

výskat

Vyjmenované slovo výskat
jásat radostí - výskat vískat - probírat se ve vlasech

nahoru

povyk

Vyjmenované slovo povyk nahoru

vyžle

Vyjmenované slovo vyžle nahoru

výheň

Vyjmenované slovo výheň nahoru

vyza

Vyjmenované slovo vyza
druh ryby - vyza víza - dokumenty povolující vstup

nahoru

cavyky

Vyjmenované slovo cavyky

Velmi často se chybuje v těchto slovech:

caviky

Pozor! Tato slova jsou napsána chybně.

nahoru

kavyl

Vyjmenované slovo kavyl nahoru

slova s předponami vy-/vý-

Vyjmenované slovo slova s předponami vy-/vý-
zasít obilí - vyset viset - obraz na stěně
vysunutý dopředu - vysutý visutý - zavěšený (most)

nahoru

V těchto jménech a místních názvech píšeme y/ý:

nahoru
Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor