Český jazyk

Vyjmenovaná slova po písmenu S

syn sytý sýr syrový sychravý
usychat sýkora sýček sysel syčet
sypat místní jména cizí slova slova s i/í

syn

Vyjmenované slovo syn nahoru

sytý

Vyjmenované slovo sytý nahoru

sýr

Vyjmenované slovo sýr
kus mléčného výrobku - sýra síra - chemický prvek
ze sýra - sýrový sírový - ze síry
nahoru

syrový

Vyjmenované slovo syrový
neuvařený - syrový sírový - ze síry
syrový - syrý sirý - osiřelý
nahoru

sychravý

Vyjmenované slovo sychravý nahoru

usychat

Vyjmenované slovo usychat nahoru

sýkora

Vyjmenované slovo sýkora nahoru

sysel

Vyjmenované slovo sysel nahoru

sýček

Vyjmenované slovo sýček nahoru

syčet

Vyjmenované slovo syčet nahoru

sypat

Vyjmenované slovo sypat
nechávat padat - sypat sípat - hlasitě dýchat

nahoru

V těchto jménech a místních názvech píšeme y/ý

nahoru

V těchto cizích a přejatých slovech píšeme po s y/ý

nahoru

-i(-í) ve slovech, která se často pletou:

nahoru
Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor