Český jazyk

Vyjmenovaná slova po písmenu Z

brzy jazyk nazývat místní jména cizí slova

brzy

Vyjmenované slovo brzy
časně - brzy brzičko - zde se jedná o příponu -ičko

nahoru

jazyk

Vyjmenované slovo jazyk nahoru

nazývat se

Vyjmenované slovo nazývat
jmenovat se - nazývat se nazívat se - hodně zívat

nahoru

V těchto jménech a místních názvech píšeme y/ý:

nahoru

V těchto cizích a přejatých slovech píšeme po z -y/-ý

nahoru
Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor