Český jazyk

Vyjmenovaná slova po písmenu P

pýcha pytel pysk netopýr slepýš pyl
kopyto klopýtat třpytit se zpytovat pykat pýr
pýří pýřit se čepýřit se místní jména cizí slova

pýcha

Vyjmenované slovo pýcha
je pyšný - pýcha píchá - ve významu bodá
nahoru

pytel

Vyjmenované slovo pytel nahoru

pysk

Vyjmenované slovo pysk
ret - pysk písk - písknutí

nahoru

netopýr

Vyjmenované slovo netopýr nahoru

slepýš

Vyjmenované slovo slepýš
plaz - slepýš slepíš - lepit lepidlem

nahoru

pyl

Vyjmenované slovo pyl
pylem oplodnit - opylovat opilovat - pilovat pilníkem
prášek rostliny - pyl pil - popíjel nápoj

nahoru

kopyto

Vyjmenované slovo kopyto nahoru

klopýtat

Vyjmenované slovo klopýtat nahoru

třpytit se

Vyjmenované slovo třpytit se nahoru

zpytovat

Vyjmenované slovo zpytovat nahoru

pykat

Vyjmenované slovo pykat
platit za chyby - pykat pikat - odpočítávat při hře

nahoru

pýr

Vyjmenované slovo pýr nahoru

pýří

Vyjmenované slovo pýří nahoru

pýřit se

Vyjmenované slovo pýřit se nahoru

čepýřit se

Vyjmenované slovo čepýřit se nahoru

V těchto jménech a místních názvech píšeme -y/-ý

nahoru

V těchto cizích a přejatých slovech píšeme po p -y/-ý

nahoru
Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor