Český jazyk

Vyjmenovaná slova po písmenu M

my mýt myslit mýlit se hmyz myš
hlemýžď mýtit zamykat smýkat dmýchat chmýří
nachomýtnout se Litomyšl místní jména cizí slova

my

Vyjmenované slovo my
více jak jeden - my mi - jednomu, jedné osobě

zájmeno my - je 1. osoba v prvním pádě množného čísla
Příklad: My se to naučíme.

zájmeno mi - je 1. osoba ve třetím pádě jednotného čísla
Příklad: Podej mi, prosím, sešit.

nahoru

mýt

Vyjmenované slovo mýt
vodou čistit - mýt mít - vlastnit
medvídek - mýval míval - vlastníval

nahoru

myslit, myslet

Vyjmenované slovo myslit nahoru

mýlit se

Vyjmenované slovo mýlit se
udělal omyl - mýlí se míli - ujel míli (vzdálenost)

nahoru

hmyz

Vyjmenované slovo hmyz nahoru

myš

Vyjmenované slovo myš nahoru

hlemýžď

Vyjmenované slovo hlemýžď nahoru

mýtit

Vyjmenované slovo mýtit
vykácet stromy - vymýtit vymítat - vyhánět zlé duchy
nahoru

zamykat

Vyjmenované slovo zamykat nahoru

smýkat

Vyjmenované slovo smýkat nahoru

dmýchat

Vyjmenované slovo dmýchat
vhánět vzduch - dmýchat míchat - promísit
nahoru

chmýří

Vyjmenované slovo chmýří nahoru

nachomýtnout se

Vyjmenované slovo nachomýtnout se nahoru

V těchto jménech a místních názvech píšeme -y/-ý

nahoru

V těchto cizích a přejatých slovech píšeme po m -y/-ý

nahoru
Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor