Český jazyk

Pravopis i / y a í / ý

      po souhláskách:

y/ý píšeme jen v předponách vy/vý y/ý v kořenech slov píšeme jen ve vyjmenovaných slovech V příponách píšeme většinou i V koncovkách určujeme psaní i/y podle vzorů

 

 

i / y v předponách i / y v kořenech slov i / y v příponách i / y v koncovkách
Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor