Aritmetika

Procenta - Základní termíny

1

10


=

0,01 = 1 %


=

0,1 = 10 %

100

100

50

5

1


=
=
= 0,5 = 50 %
100

10

2

Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor