Český jazyk

Vzory podstatných jmen rodu středního:

město moře kuře stavení

město
pád jednotné číslo množné číslo příklad j.č. příklad mn.č.
1.)   město   města   kolo   kola
2.)   města   měst   kola   kol
3.)   městu   městům   kolu   kolům
4.)   město   města   kolo   kola
5.)   město   města   kolo   kola
6.)   městě, (-e, -u)   městech   kole   kolech
7.)   městem   městy   kolem   koly
tip:
Pokud máte napsat -i/-y v koncovce podstatného jména vzoru město, bude to vždy tvrdé -y.
 
nahoru

moře
pád jednotné číslo množné číslo příklad j.č. příklad mn.č.
1.)   moře, (-ě)   moře   pole   pole
2.)   moře, (-ě)   moří   pole   polí
3.)   moři   mořím   poli   polím
4.)   moře   moře   pole   pole
5.)   moře   moře   pole   pole
6.)   moři,   mořích   poli   polích
7.)   mořem   moři   polem   poli
tip:
Pokud máte napsat -i/-y v koncovce podstatného jména vzoru moře, bude to vždy měkké -i, -í, -ím, ích.
 
nahoru

kuře
pád jednotné číslo množné číslo příklad j.č. příklad mn.č.
1.)   kuře, (-ě)   kuřata   sele   selata
2.)   kuřete, (-ěte)   kuřat   selete   selat
3.)   kuřeti   kuřatům   seleti   selatům
4.)   kuře   kuřata   sele   selata
5.)   kuře   kuřata   sele   selata
6.)   kuřeti   kuřatech   seleti   selatech
7.)   kuřetem   kuřaty   seletem   selaty
tip:
Pokud máme napsat -i/-y v koncovce podstatného jména vzoru kuře, řídíme se podle toho, zda koncovka zní měkce nebo tvrdě.
 
nahoru

stavení
pád jednotné číslo množné číslo příklad j.č. příklad mn.č.
1.)   stavení   stavení   zábradlí   zábradlí
2.)   stavení   stavení   zábradlí   zábradlí
3.)   stavení   stavením   zábradlí   zábradlím
4.)   stavení   stavení   zábradlí   zábradlí
5.)   stavení   stavení   zábradlí   zábradlí
6.)   stavení   staveních   zábradlí   zábradlích
7.)   stavením   staveními   zábradlím   zábradlími
tip:
Pokud máte napsat -i/-y v koncovce podstatného jména vzoru stavení, bude to vždy měkké .
 
nahoru
Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor