Český jazyk

Větné členy

Rozlišujeme větné členy holé a rozvité.

Eva plakala. Malá Eva usedavě plakala.
holý podmět   holý přísudek rozvitý podmět o přívlastek „malá”   rozvitý přísudek o přísl. určení způsobu „usedavě”

Jestliže je větný člen rozvitý, nemůžeme jej určovat jako holý.
Platí to nejen u podmětu a přísudku, ale i u jiných větných členů.

Větné členy mohou být i několikanásobné.

Základní větné členy

Rozvíjející větné členy

Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor