Český jazyk

Druhy vět v souvětí souřadném

slučovací stupňovací odporovací
vylučovací příčinný (vysvětlovací) důsledkový
nahoru
nahoru
nahoru
nahoru
nahoru
nahoru
Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor