Český jazyk

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor