Český jazyk

Shoda přísudku s podmětemstřední rod ženský rod mužský životný mužský neživotný
a y i y
Města ožila vánočním shonem. Ženy zpívaly písně. Muži tancovali. Stoly se prohýbaly.


Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor