Český jazyk

Vyjmenovaná slova po písmenu L

slyšet mlýn blýskat se polykat vzlykat plynout
plýtvat lysý lýtko lýko lyže pelyněk
plyš slynout plytký vlys místní jména cizí slova

slyšet

Vyjmenované slovo slyšet nahoru

mlýn

Vyjmenované slovo mlýn nahoru

blýskat se

Vyjmenované slovo blýskat se
v bouřce - se blýská blízká - nedaleká

nahoru

polykat

Vyjmenované slovo polykat nahoru

vzlykat

Vyjmenované slovo vzlykat nahoru

plynout

Vyjmenované slovo plynout
ve významu z něčeho - vyplývat vyplívat - zbavovat se trávy (plít)
vyplivat - z pusy ven
nahoru

plýtvat

Vyjmenované slovo plýtvat nahoru

lysý

Vyjmenované slovo lysý
druh ptáka - lyska líska - keř
nahoru

lýtko

Vyjmenované slovo lýtko nahoru

lýko

Vyjmenované slovo lýko
z lýka - lýčený líčený - příběh, obličej

nahoru

lyže

Vyjmenované slovo lyže nahoru

pelyněk

Vyjmenované slovo pelyněk nahoru

plyš

Vyjmenované slovo plyš nahoru

slynout

Vyjmenované slovo slynout
být prosnulý - slynout slinit - vypouštět sliny

nahoru

plytký

Vyjmenované slovo plytký nahoru

vlys

Vyjmenované slovo vlys
ozdobný pruh na stěně - vlys vlis - něco vlisovaného, vtlačeného lisem

nahoru

V těchto jménech a místních názvech píšeme -y/-ý:

nahoru

V těchto cizích a přejatých slovech píšeme po l -y/-ý:

nahoru
Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor