Aritmetika

Písemné dělení - Vysvětlení látky

Písemné dělení jednociferným dělitelem

9 4 5 : 3 = ? 9 : 3 = 3   Zapíšeme výsledek.
Zbytek po dělení je 0,  zbytek zapíšeme pod číslo, které jsme dělili.

9 4 5 : 3 = 3 Vedle zbytku opíšeme číslo 4 a v dalším kroku budeme toto číslo dělit dělitelem.
0 4

9 4 5 : 3 = 3 1 4 : 3 = 1   Zapíšeme výsledek.
0 4 Zbytek po dělení je 1,  zbytek zapíšeme pod číslo, které jsme dělili.
1

9 4 5 : 3 = 3 1 Vedle zbytku opíšeme číslo 5 a v dalším kroku budeme toto číslo dělit dělitelem.
0 4
1 5

9 4 5 : 3 = 3 1 5 15 : 3 = 5   Zapíšeme výsledek.
0 4 Zbytek po dělení je 0,  zbytek zapíšeme pod číslo, které jsme dělili.
1 5
0 Výsledek dělení je tedy beze zbytku.
3 1 5
· 3

9 4 5 Zbytek nemusíme přičítat, je nulový.

7 9 1 : 8 = 9 8 7 : 8 = 0   nulu nezapisujeme, k č. 7 přidáme č. 9 a dělíme znovu 79 : 8 = 9, zb. 7
7 1 připíšeme č. 1 a dělíme 71 : 8 = 8, zbytek po dělení je 7 
7 číslo 7 je menší jak dělitel, je tedy zbytkem po dělení.
9 8
· 8

7 8 4 Přičteme zbytek číslo 7,    784 + 7 = 791

6 4 2 8 : 6 = 1 0 7 1 6 : 6 = 1    zbytek po dělení je 0, připíšeme č. 4 a dělíme
0 4 2 4 : 6 = 0   nulu zapíšeme do výsledku, připíšeme č. 2 a dělíme 42 : 6 = 6 
0 8 zbytek po dělení je č. 0, připíšeme č. 8 a dělíme 8 : 6 = 1
2 zbytek po dělení je č. 2
1 0 7 1
· 6

6 4 2 6 Přičteme zbytek číslo 2,    6426 + 2 = 6428

Písemné dělení dvojciferným dělitelem

7 9 1 : 2 1 = 3 7 7 : 21 = 0   nulu nezapisujeme, k č. 7 přidáme č. 9 a dělíme znovu 79 : 21 = 3
- 6 3 3 · 21 = 63, toto číslo odečteme od čísla 79, abychom získali zbytek

1 6 1 připíšeme číslo 1 a dělíme 161 : 21 = 7.
- 1 4 7 7 · 21 = 147, toto číslo odečteme od čísla 161, abychom získali zbytek

- 1 4 Zbytek je tedy číslo 14.
7 9 1 : 2 1 = 3 7 Odhadneme, že č. 21 se vleze do č. 79 třikrát, 79 : 21 = 3, počítáme
1 6 1 3 · 1 = 3, 3 a kolik je 9? a 6. Zapíšeme č. 6, 3 · 2 = 6, 6 a kolik je 7? A 1.
1 4 Připíšeme č. 1 a odhadneme 161 : 21 = 7. 7 · 1 = 7, 7 a kolik je 11? A 4.
7 · 2 = 14 + 1 (ptali jsme se a kolik je 11), 15 a kolik je 16? A 1.
3 7
· 2 1

3 7
7 4

7 7 7 Přičteme zbytek číslo 14,    777 + 14 = 791

7 6 5 4 : 3 2 = 2 3 9 76 : 32 = 2
- 6 4 2 · 32 = 64, toto číslo odečteme od čísla 76, abychom získali zbytek.

1 2 5 Připíšeme číslo 5 a dělíme 125 : 32 = 3.
- 9 6 3 · 32 = 96, toto číslo odečteme od čísla 161, abychom získali zbytek.

2 9 4 Připíšeme číslo 4 a dělíme 294 : 32 = 9.
- 2 8 8 9 · 32 = 288, toto číslo odečteme od čísla 294, abychom získali zbytek.

6 Zbytek je tedy číslo 6.

7 6 5 4 : 3 2 = 2 3 9 Odhadneme, že č. 32 se vejde do č. 76 dvakrát, 76 : 32 = 2, počítáme
1 2 5 2 · 2 = 4, 4 a kolik je 6? A 2. Zapíšeme č. 2, 2 · 3 = 6, 6 a kolik je 7? A 1.
2 9 4 Připíšeme č. 5 a odhadneme 125 : 32 = 3. 3 · 2 = 6, 6 a kolik je 15? A 9.
6 3 · 3 = 9 + 1 (ptali jsme se a kolik je 15?), 10 a kolik je 12? A 2.
294 : 32 = 9, 9 · 2 = 18, 18 a kolik je 24? A 6.
9 · 3 = 27 + 2 (ptali jsme se a kolik je 24?), 29 a kolik je 29? A 0.
2 3 9
· 3 2

4 7 8
7 1 7

7 6 4 8 Přičteme zbytek - číslo 6,    7648 + 6 = 7654

Písemné dělení trojciferným dělitelem

Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor