Aritmetika

Zaokrouhlování přirozených čísel

Zaokrouhlete na desítky 6543 znak zaokrouhlování 6540 Na řádu jednotek je číslo 3, zaokrouhlujeme tedy dolů.
Vynulujeme jednotky.
Zaokrouhlete na desítky 4365 znak zaokrouhlování 4370 Na řádu jednotek je číslo 5, zaokrouhlujeme tedy nahoru.
Desítky zvětšíme o jedna a vynulujeme jednotky.
Zaokrouhlete na desítky 49 znak zaokrouhlování 50 Na řádu jednotek je číslo 9, zaokrouhlujeme tedy nahoru.
Desítky zvětšíme o jedna a vynulujeme jednotky.
 
Zaokrouhlete na stovky 6543 znak zaokrouhlování 6500 Na řádu desítek je číslo 4, zaokrouhlujeme tedy dolů.
Vynulujeme desítky a jednotky.
Zaokrouhlete na stovky 4365 znak zaokrouhlování 4400 Na řádu desítek je číslo 6, zaokrouhlujeme tedy nahoru.
Stovky zvětšíme o jedna a vynulujeme desítky a jednotky.
Zaokrouhlete na stovky 49 znak zaokrouhlování 0 Na řádu desítek je číslo 4, zaokrouhlujeme tedy dolů.
Vynulujeme desítky a jednotky.
 
Zaokrouhlete na tisíce 4365 znak zaokrouhlování 4000 Na řádu stovek je číslo 3, zaokrouhlujeme tedy dolů.
Vynulujeme stovky, desítky a jednotky.
Zaokrouhlete na tisíce 6543 znak zaokrouhlování 7000 Na řádu stovek je číslo 5, zaokrouhlujeme tedy nahoru.
Tisíce zvětšíme o jedna a vynulujeme stovky, desítky a jednotky.
Zaokrouhlete na tisíce 049 znak zaokrouhlování 0 Na řádu stovek je číslo 0, zaokrouhlujeme tedy dolů.
Vynulujeme stovky, desítky a jednotky.
Zaokrouhlete na 1 platnou číslici 6543 znak zaokrouhlování 7000 Další číslo za platnou číslicí je 5, zaokrouhlujeme tedy nahoru.
Platnou číslici zvětšíme o jedna a vynulujeme další řády.
Zaokrouhlete na 2
platné číslice
6543 znak zaokrouhlování 6500 Další číslo za platnou číslicí je 4, zaokrouhlujeme tedy dolů.
Vynulujeme další řády.
Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor