Český jazyk

Druhy vedlejších vět

Vedlejší věta podmětná Vedlejší věta přísudková Vedlejší věta předmětná
Vedlejší věta přívlastková Vedlejší věta doplňková Vedlejší věta příslovečná místní
Vedlejší věta příslovečná časová Vedlejší věta příslovečná způsobová Vedlejší věta příslovečná měrová
Vedlejší věta příslovečná příčinná Vedlejší věta příslovečná účelová Vedlejší věta příslovečná podmínková
Vedlejší věta příslovečná přípustková
nahoru
nahoru
nahoru
nahoru
nahoru
nahoru
nahoru
nahoru
nahoru
nahoru
nahoru
nahoru
nahoru
Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor